Advent

Advent betyder komme, underforstået Herrens komme. Adventstiden markerer ventetiden på dette.

Herrens Komme

Advent har en dobbelt betydning. Det er ikke kun julen, vi venter på, men Jesu genkomst, der jo er den dybere pointe med at fejre jul.

Advents liturgiske farve er violet, fasten og bodens farve, hvor vi forbereder os på dette.

Adventskransen

Adventskransen er en forholdsvis ny skik, der oprindelig blev skabt i Tyskland i 1800-tallet. Under besættelsen videreførtes den til Sønderjylland, hvor man brugte røde og hvide bånd til at markere danskheden. Efter krigen udbredes adventskransen til hele Danmark og kommer også til Grønland. Vi har stadig beholdt de røde bånd, selvom det måske ville være mere liturgisk korrekt med violette som katolikkerne bruger.

Begyndelsen på kirkeåret

Advent markerer begyndelsen på kirkeåret, hvor Jesu livshistorie fortælles i søndagenes evangelietekster. Kirkeårets højdepunkter er jul og påske, hvor påsken er den ældste og vigtigste fest. Julen skal ses som en slags optakt og pege hen imod påsken. Påskens historie om Jesu død og opstandelse indvarsler den glædelige forventning om Jesu genkomst og vor opstandelse. Det giver god mening i begyndelsen af kirkeåret at minde os selv om den dobbelte betydning af advent.

Scroll til toppen