Fonde og legater

Tarifchef R. C. Jyrdal og hustrus legat

Fondets afkast skal anvendes til hjælp for grønlandske børn, der er uden forsøger, ved drift af børnehjem eller på anden passende måde efter bestyrelsens skøn.

I 2016 skal legatet være ansøgt og bispekontoret i hænde senest den 01. april 2017.

Legatet kan ansøges formfrit og af såvel fysiske som juridiske personer.

Du kan se legatets fundats her.

Scroll til toppen